خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

ما به عنوان کارکنان دفتر تعهدات و مسئولیتهای خطیری در قبال مشتری, جامعه و همکارانمان داریم .

 • با مشتریان گرامی با خوشرویی و اخلاق حسنه برخورد کنیم .
 • در محیط کار با ظاهری آراسته و متناسب با شان اداری حاضر شویم .
 • محیط کارمان را همیشه تمیز و مرتب نگه داریم .
 • روابط خود را با همکاران بر مبنای اعتماد , احترام و حفظ حقوق متقابل تنظیم نماییم .
 • برای حقوق مشتریان احترام قائل شویم .
 • برای ارائه خدمات مطلوب , دانش و اطلاعات خود را همواره افزایش دهیم .
 • کار را نه تنها وسیله کسب روزی , بلکه عبادت بدانیم .
 • مشوق رقابت سالم در محیط کار باشیم .
 • با حفظ منافع مشتری , منافع خود را تضمیین نماییم.
 • باور کنیم با تدبیر می توان مشکلات را حل کرد .
 • باور داشته باشیم که هر کاری را بهتر از وضع موجود هم می توان انجام داد.