خانه / ثبت احوال

ثبت احوال

خدمات ثبت واحوال

۱-   درخواست تعویض شناسنامه مجدد

۲-   درخواست صدور شناسنامه المثنی

۳-   درخواست صدور اولین کارت شناسایی ملی

۴-   درخواست تعویض کارت شناسایی ملی

۵-   درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی

۶-   درخواست تغییر نام .

۷-   درخواست تغییر نام خانوادگی

۸-  درخواست از هیات حل اختلاف شامل: اصلاح مشخصات سجلی , تکمیل مشخصات یا تغییر نام و سایر موارد .

            ۹-  درخواست گواهی مشخصات , تجرد, فوت, شماره ملی و سایر گواهی ها