خانه / تلفن همراه

تلفن همراه

خدمات تلفن همراه:

۱-   ثبت نام تلفن دائمی و اعتباری همراه اول .

۲-   فعال سازی سیم کارت

۳-   تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی

۴-   تغییر و اصلاح آدرس

۵-   نقل و انتقال مستقیم دائمی و اعتباری  .

۶-   فعال سازی خدمات ویژه .

۷-   وصل شخصی .

۸-   قطع تقاضای مشترک

۹-   صورتحساب میاندوره