خانه / تلفن ثابت

تلفن ثابت

خدمات تلفن ثابت :

۱-   ثبت نام تلفن

۲-   نقل و انتقال مستقیم

۳-   تغییر نام

۴-   تغییر مکان

۵-   اصلاح آدرس

۶-   صدور قبوض المثنی

۷-   قطع و وصل تلفن

۸-   فعال سازی خدمات ویژه

۹-   کشف مزاحمت