خانه / اهداف و وظایف پیشخوان

اهداف و وظایف پیشخوان

دفاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه های بروکراتیک , اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ی خدماتی اعم از پست, پست بانک , مخابرات , خدمات ارتباطات, ثبت و احوال , بیمه , شهرداری و……ایفاد میکنند .

از جمله کارویژه ها و اهداف این دفاتر عبارتنداز :

  • تجمیع خدمات عمومی و دولتی و تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری .
  • فرایند و فرآورده های دفاتر پیشخوان خدمات دولت طبق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت عدالت ورزی , کاهش فساد اقتصادی و اداری , سهل المسیرشدن دالان های بروکراتیک و استفاده عمومی و انعطاف پذیری سازمانی و رضایت بخش بودن اجتماع در ساحت دولت تکنوکرات و الکترونیک بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست .
  • کاهش ترددهای شهری , مصرف سوخت, آلاینده های زیست محیطی و تامین سلامت روحی و جسمی افراد جامعه.
  • رضایت مندی مردم از دسترسی به خدمات مورد نیاز در نزدیکترین فاصله به منازل مسکونی یا محل کار .
  • تکریم مردم و ارتقای کارایی دولت برای راهبرد نیازهای جامعه و صرفه جویی در هزینه های عمومی , دولتی و خانوار.